Samospráva

Orgány obce TRHOVIŠTE

Starosta obce: Koba Róbert

Zástupca starostu obce: Mgr. Ľudmila Hurčíková

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Mgr. Ľudmila Hurčíková
  2. Ing. Slavomír Koba
  3. Rastislav Kapura
  4. Anna Semjanová
  5. Anton Haburaj
  6. Ing. Marek Maťaš
  7. Mgr. Ján Serbák
  8. Katarína Romančáková
  9. Bc. Adriána Bavlovičová

Komisia verejného záujmu:

predseda komisie: Anton Haburaj

členovia komisie:
Mgr. Ľudmila Hurčíková
Ing. Slavomír Koba
Rastislav Kapura
Anna Semjanová
Ing. Marek Maťaš
Mgr. Ján Serbák
Katarína Romančáková
Adriána Bavlovičová

Kontrolór obce – Ing. Marcela Lechmanová

Kronikárka – PaedDr. Mária Semjanová

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA PEČAŤ

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár