Komunitné centrum (KC)

V Komunitnom centre Trhovište so sídlom Trhovište 130 v zrekonštruovanom objekte sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

1. sociálne poradenstvo
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.


Zamestnanci komunitného centra:

Odborný pracovník - garant KC - Mgr. Veronika Ščerbáková
Odborný pracovník KC - Bc. Miloš Dolinič
Asistent odborného pracovníka KC - Blažej Kačkoš


Kontakt:

Email - kctrhoviste@gmail.com

Tel.č. - 056/628 26 63

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár