Úradná tabuľa

Materská škola - Infolist

 16.02.2019

Keďže príslušníci MRK tvoria nadpolovičnú časť obyvateľstva, daný stav výrazne ovplyvňuje sociálnu a ekonomickú situáciu, ako aj oblasť kriminality v obci. Veľké množstvo detí MRK nemá naučené základné hygienické návyky a nestretávajú sa s vhodnými vzormi správania. Do ukončenia realizácie projektu a spustení prevádzky je prístup k predškolskému vzdelávaniu však obmedzený, keďže kapacita existujúcej materskej školy v obci Trhovište je nedostačujúca. Kapacity existujúceho predškolského zariadenia nie je možné rozšíriť rekonštrukciou, nadstavbou ani prístavbou. Preto obec realizuje projekt výstavby novej MŠ. Obec realizáciou projektu zabezpečí kvalitné vzdelávanie bez rozdielu v príslušnosti k jednotlivým komunitám.

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a to vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. 

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry bude 66 detí, počet deti MRK ktoré budú navštevovať podporenú školskú infraštruktúru bude 22 detí MRK a počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK bude 1 zariadenie.

Názov projektu: Materská škola Trhovište

Kód projektu: 312061K870

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Trhovište

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Výška NFP: 407 512,85 EUR

Trvanie projektu: 01/2019-03/2020

www.ludskezdroje.gov.sk

www.minv.gov.sk

www.obectrhoviste.sk


1 2 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár