Úradná tabuľa

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra
06 / 03 / 2018

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier. Obec Trhovište sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 185 400,53 €.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár