Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 13.12.2017

Starosta obce v súlade s § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva poslancov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2017 /streda/ o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Trhovišti.

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesenia
4. Prerokovanie rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
5. Prerokovanie nájmu zberného dvora (LADA)
6. Informácia vo veci výstavby obecnej kanalizácie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

December 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 3 4 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár