Aktuality

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 25.05.2017

Starosta obce v súlade s § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva poslancov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 /štvrtok/ o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Trhovišti.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Plnenie uznesenia OZ obce Trhovište
  5. Príprava slávnosti - Deň Trhovišťanov
  6. Diskusia, rôzne
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Máj 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Deň svätého Mikuláša 2017
08 / 12 / 2017

Deň svätého Mikuláša 2017

V deň svätého Mikuláša k nám do obce zavítal pán Mikuláš aj so svojími pomocníkmi. Navštívil MŠ Trhovište, kde poslušným deťom rozdal darčeky. Deti mali možnosť sa previezť na koči, ktorý ťahal prekrásny koník menom Gaura.


1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár