Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky KC v OBCI TRHOVIŠTE

 01.02.2018

link pre stiahnutie údajov a podkladov k výzve:

http://www.uschovna.cz/zasilka/VBT3ICH622VPNF88-344/

Prijímateľ: Obec Trhovište
Sídlo prijímateľa:  Obecný úrad Trhovište č. 121, 072 04 Trhovište
Predmet zákazky:  stavebné práce „Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra“

Obec Trhovište ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.
Názov: Obec Trhovište
IČO: 0325899
Sídlo: Obecný úrad Trhovište č. 121, 072 04 Trhovište
Zastúpený: : Róbert Koba, starosta obce
Telefón: +421 56 6495223
Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba):
Názov: I & Z Tender, s.r.o. Trenčín, prevádzka Kežmarok
IČO: 46953248
Sídlo: Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba: Ivan Kotora,
Telefón: 0944371271
Elektronická pošta: ivan.kotora@gmail.com
Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra
06 / 03 / 2018

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier. Obec Trhovište sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 185 400,53 €.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár