Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky KC v OBCI TRHOVIŠTE

 01.02.2018

link pre stiahnutie údajov a podkladov k výzve:

http://www.uschovna.cz/zasilka/VBT3ICH622VPNF88-344/

Prijímateľ: Obec Trhovište
Sídlo prijímateľa:  Obecný úrad Trhovište č. 121, 072 04 Trhovište
Predmet zákazky:  stavebné práce „Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra“

Obec Trhovište ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.
Názov: Obec Trhovište
IČO: 0325899
Sídlo: Obecný úrad Trhovište č. 121, 072 04 Trhovište
Zastúpený: : Róbert Koba, starosta obce
Telefón: +421 56 6495223
Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba):
Názov: I & Z Tender, s.r.o. Trenčín, prevádzka Kežmarok
IČO: 46953248
Sídlo: Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba: Ivan Kotora,
Telefón: 0944371271
Elektronická pošta: ivan.kotora@gmail.com
Výzva na predloženie cenovej ponuky KC v OBCI TRHOVIŠTE
01 / 02 / 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky KC v OBCI TRHOVIŠTE

Obec Trhovište ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky. Prijímateľ: Obec Trhovište Sídlo prijímateľa: Obecný úrad Trhovište č. 121, 072 04 Trhovište Predmet zákazky: stavebné práce „Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra“


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár