Úradná tabuľa

Oznam o výberovom konaní

 01.06.2017

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)

Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
  2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
  3. jedno pracovné miesto pracovníka KC;

a

  • 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
  • 3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konania sa uskutočnia

 v priestoroch

Obecného úradu v Trhovišti na prízemí v spoločenskej miestnosti v súlade s pokynmi v zverejnených oznámeniach dokumentoch na stránke

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Výzva na predloženie cenovej ponuky KC v OBCI TRHOVIŠTE
01 / 02 / 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky KC v OBCI TRHOVIŠTE

Obec Trhovište ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky. Prijímateľ: Obec Trhovište Sídlo prijímateľa: Obecný úrad Trhovište č. 121, 072 04 Trhovište Predmet zákazky: stavebné práce „Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra“


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár