Úradná tabuľa

OZNÁMENIE o začatí obstarávania Územného plánu obce Trhovište

 24.11.2016

                                  OZNÁMENIE

o začatí obstarávania Územného plánu obce Trhovište

Obec Trhovište v súlade s §19b ods. (1) písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

 o z n a m u j e   v e r e j n o s t i  

začatie obstaravania Územného plánu obce Trhovište.

*Vyzývame občanov obce TRHOVIŠTE, vlastnikov pozemkov, občianske združenia a občianske iniciatívy, podnikateľov, vlastnikov       stavieb verejného dopravného a technického vybavenia územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie územného plánu obce.

Námety, požiadavky, podklady a informácie je potrebné predložiť v termíne do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli obce na adresu: Obec Trhovište, Obecný úrad č.121. 072 04 Trhovište, okr. Michalovce. Email: obectrhoviste@stonline.sk, alebo projekt@obectrhoviste.sk

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra
06 / 03 / 2018

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier. Obec Trhovište sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 185 400,53 €.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár